د ((اسانه پښتو)) تر سرليک ﻻندې دوه ورځنی سيمينار پای ته ورسيد

د(( پښتو نړيوال مرکز)) او(( افغان کلتوري جرګو)) په هلو ځلو سره د تلمې د مياشې په 15 مه او 16مه نېټه دوه ورځنی سيمينار نن ورځ پای ته ورسيد. دغه سيمينار ته د لراو بر پښتنو څخه برسيره له اروپا او همداراز د هندميشتو پخوانيو پښتنو استازې هم حاضر وو. رپوټ به له انځورونو سره وروسته په ليکه شي.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / بدلون )

Connecting to %s

%d bloggers like this: